VÄLKOMMEN TILL INSHURE

Insourced Human Resources – vad är det?
Det är er alldeles egna Human Resource Manager – vid behov. När ni inte vill ringa juristen eller revisorn och det ligger utanför löneadministratörens kompetens. Eller när ni vill arbeta preventivt för att förebygga problem och kostnader.

Vi kommer överens om hur ert behov ser ut och hur mycket tid ni behöver. Vi kan komma in och stötta när ni har ett specifikt behov eller så tecknar vi ett löpande avtal.
Genom ett långsiktigt samarbete lär vi känna er och era behov och ni får en Human Resource Manager i huset.

Jag som grundare av Inshure har 20 års HR-erfarenhet från svenska och internationella företag med 10 – 300 anställda och därmed gedigen erfarenhet av företagsledning, praktiskt HR-arbete, arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar och chefsrådgivning.

Tjänster

Några exempel på områden där vi kan hjälpa till:

 • HR-strategier, policys, planer & processer
  t.ex löneprocess, utvecklingssamtal, likabehandlingsplan, personalhandböcker
 • Förändringar i organisationen
  t.ex omorganisation, fusion, förändringsledning, uppsägningar, chefstillsättningar, internkommunikation
 • Kompetensutveckling
  t.ex kompetensanalys, gapanalys, planering av insatser
 • Individ- & grupputveckling
  t.ex rådgivning, coachning, workshops
 • Interimschef
  t.ex HR-chef, administrativ chef, gruppchef
 • Utredningar och frågor
  t.ex lönekartläggning, avtalsfrågor, försäkringar, kompensationspaket
 • Chefsstöd
  t.ex konflikter, misskötsel, missbruk, förberedelser inför samtal, rehabilitering, facklig förhandling
 • Utbildning av chefer
  t.ex utvecklings- och lönesamtal, feedback, svåra samtal
 • Rekrytering
  t.ex kravprofil, kandidatbedömning, intervjustöd, second opinion, referenstagning
 • Arbetsmiljö
  t.ex arbetsmiljöutbildningar, arbetsmiljöpolicy, systematiskt arbetsmiljöarbete, rådgivning gällande arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöverkets föreskrifter

Om oss

Marie Gralén

Jag är utbildad civilekonom med 20 års HR-erfarenhet från svenska och internationella företag med 10 – 300 anställda. Jag har gedigen erfarenhet av företagsledning, praktiskt och strategiskt HR-arbete, arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar och chefsrådgivning.

Certifierad användare av:

 • SDI® (Strength Deployment Inventory®) är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter.
 • PAPI® (Personality and Preference Inventory®) är ett marknadsledande personlighetstest som används för att få fördjupad inblick i personers beteenden och preferenser i arbetet.
 • Thomas PPA® (Thomas Person Profil analys®) är ett ipsativt test som identifierar en individs beteendemässiga egenskaper i arbete, testet bygger på DISC teorin.
 • Thomas TST/GIA® (Test för selektion och träning/ General Intelligence Assessment®) är två begåvningstester som mäter en persons kapacitet till nyinlärning.
 • Predictio PI® (Predictive Index®) bygger på en enkel metodologi som hjälper dig att förstå dina medarbetares beteenden och kognitiva förmåga.
 • Aons tester för både begåvning och personlighet

Urval av anställningar:

 • Inshure
  Ägare och seniorkonsult (2014-)
 • Veolia Water Solutions & Technologies
  Human Resource Manager Sweden (2008-2014)
 • Awapatent AB
  Human Resource Manager / Utbildningsansvarig (1999-2008)

Övriga uppdrag:

 • Styrelsemedlem i Montessori Bjerred Ekonomisk Förening (2013-2018)
 • Styrelsemedlem i AWA Konsult AB (2004-2007)
 • Mentor för stunder i Föreningen PiL – Personalvetare i Lund (The Human Resources Association in Lund) (2013 – )

Referenser

 • Assurance Selector
 • Automationspartner
 • Axiell
 • Better Shelter
 • Bühler AG
 • EnviDan
 • Föreningen Skogen
 • Parkster
 • Rosenqvist
 • VA-Ingenjörerna
 • Veolia Water Technologies
 • Voestalpine Böhler Welding Nordic

Kontakta oss så lämnar vi gärna namn och kontaktuppgifter på relevant referensperson.

Kontakta oss

Inshure AB
Tlf.: 0706-969483