Insourced Human Resources
Insourced Human Resources
Insourced Human Resources
bild1

Välkommen till Inshure

Insourced Human Resources – vad är det?
Det är er alldeles egna Human Resource Manager – vid behov. När ni inte vill ringa juristen
eller revisorn och det ligger utanför löneadministratörens kompetens. Eller när ni vill
arbeta preventivt för att förebygga problem och kostnader.

Vi kommer överens om hur ert behov ser ut och hur mycket tid ni behöver. Vi kan
komma in och stötta när ni har ett specifikt behov eller så tecknar vi ett löpande avtal.
Genom ett långsiktigt samarbete lär vi känna er och era behov och ni får en Human
Resource Manager i huset.

Jag som grundare av Inshure har 20 års HR-erfarenhet från svenska och internationella företag med 10 – 300 anställda och därmed gedigen erfarenhet av företagsledning, praktiskt HR-arbete, arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar och chefsrådgivning.

Titta in på Tjänster och Om oss så får du veta mer.