Insourced Human Resources
Insourced Human Resources
Insourced Human Resources

Tjänster

Några exempel på områden där jag kan hjälpa till:

  • HR-strategier, policys, planer & processer
   t.ex arbetsmiljöplan, löneprocess, utvecklingssamtal, jämställdhetsplan, personalhandböcker
  • Förändringar i organisationen
   t.ex omorganisation, fusion, förändringsledning, uppsägningar, chefstillsättningar, internkommunikation
  • Kompetensutveckling
   t.ex kompetensanalys, gapanalys, planering av insatser
  • Individ- & grupputveckling
   t.ex rådgivning, coachning, workshops
  • Interimschef
   t.ex HR-chef, administrativ chef, gruppchef
   • Utredningar och frågor
    t.ex lönekartläggning, avtalsfrågor, försäkringar, kompensationspaket
   • Chefsstöd
    t.ex konflikter, misskötsel, missbruk, förberedelser inför samtal, rehabilitering, facklig förhandling
   • Utbildning av chefer
    t.ex utvecklings- och lönesamtal, feedback, svåra samtal
   • Rekrytering
    t.ex kravprofil, kandidatbedömning, intervjustöd, second opinion, referenstagning