Insourced Human Resources
Insourced Human Resources
Insourced Human Resources

Om oss

Marie Gralén

Jag är utbildad civilekonom med 20 års HR-erfarenhet från svenska och internationella företag med 10 – 300 anställda. Jag har gedigen erfarenhet av företagsledning, praktiskt och strategiskt HR-arbete, arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar och chefsrådgivning.

Certifierad användare av:

 • SDI® (Strength Deployment Inventory®) är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konflikter.
 • PAPI® (Personality and Preference Inventory®) är ett marknadsledande personlighetstest som används för att få fördjupad inblick i personers beteenden och preferenser i arbetet.

Urval av anställningar:

 • Veolia Water Solutions & Technologies
  Human Resource Manager Sweden (2008-2014)
 • Awapatent AB
  Human Resource Manager / Utbildningsansvarig (1999-2008)

Övriga uppdrag:

 • Styrelsemedlem i Montessori Bjerred Ekonomisk Förening (2013-)
 • Styrelsemedlem i AWA Konsult AB (2004-2007)

 

 

Karin Baeck

Jag är utbildad Personalvetare på Personal och Arbetslivsprogrammet med inriktning mot pedagogik. Jag har en bred HR erfarenhet från många olika företag och branscher. I mina tidigare arbeten har jag arbetat mycket med rekrytering, rehabilitering, utbildning och arbetsmiljöfrågor.

Certifierad användare av:

 • HAS® (Hogan Assessment System 2013®) Certifierad i personlighetstesterna;
  – Hogan Personality Inventory (HPI).
  – Hogan Development Survey (HDS).
  – Motives Values and Preferences Inventory (MVPI).

Urval av anställningar som HR generalist och HRBP:

 • Flextrus
 • Thomas Cook Airlines Scandinavia
 • HK Scan
 • TT Line

karin-3

Följ oss gärna på Linkedin

Linkedin-button

bild4