Insourced Human Resources
Insourced Human Resources
Insourced Human Resources

Om mig

Jag är utbildad civilekonom med 15 års HR-erfarenhet från svenska och internationella företag med 10 – 300 anställda. Jag har gedigen erfarenhet av företagsledning, praktiskt och strategiskt HR-arbete, arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar och chefsrådgivning.

Certierad användare av:

  • SDI® (Strength Deployment Inventory®) är ett väl beprövat verktyg som utvecklar medarbetarnas samarbetsförmåga, och sänker kostnaderna för konikter.
  • PAPI® (Personality and Preference Inventory®) är ett marknadsledande personlighetstest som används för att få fördjupad inblick i personers beteenden och preferenser i arbetet.

Urval av anställningar:

  • Veolia Water Solutions & Technologies
    Human Resource Manager Sweden (2008-2014)
  • Awapatent AB
    Human Resource Manager / Utbildningsansvarig (1999-2008)

Övriga uppdrag:

  • Styrelsemedlem i Montessori Bjerred Ekonomisk Förening (2013-)
  • Styrelsemedlem i AWA Konsult AB (2004-2007)

Följ mig gärna på Linkedin
Linkedin-button

bild4